Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
Dentist Dental In Pattaya
  • Dentist Dental In Pattaya
  • Dentist Dental In Pattaya
  • Dentist Dental In Pattaya
  • Dentist Dental In Pattaya
  • Dentist Dental In Pattaya

ออร์โธสไมล์ "ยึดมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา"

ออร์โธสไมล์   เป็นศูนย์ทันตกรรมคุณภาพครบวงจรที่ให้การรักษาโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วย ความเอาใจใส่ ทีมงานที่พร้อมให้บริการด้วยความเป็นกันเอง เรายึดมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เช่น ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ใส่ฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน และ โรคเหงือก ทีมทันตแพทย์ของเรามีประสบการณ์มากว่า 10 ปี และได้รับการฝึกฝนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการศึกษาทั้งจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย  มีความรู้ในด้านวิชาการเป็นอย่างดี และมีความใส่ใจในการให้บริการ
 
"ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือและอุปกรณ์อันครบครัน ระบบเอ็กเรย์ดิจิตอลระบบปลอดเชื้อมาตรฐานสากล ผ่านการรับรอง การใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้อง เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน ศูนย์ทันตกรรมของเรายังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาล และการจัดการระดับสากล ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ"
 
เราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ และให้ความสำคัญของผู้มารับบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความสะดวกสบาย ของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน เพื่อสร้างความประทับใจเกินคาดหมายให้แก่ผู้เข้ารับบริการของเรา เมื่อได้เดินเข้ามาในคลินิกของเรา จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เป็นกันเอง เสมือนกับอยู่ที่บ้าน เราให้ความสำคัญกับการตกแต่งคลินิกของเรา ทั้งโซฟาต้อนรับและมุมพักผ่อนที่แสนสบาย มุมกาแฟน่ารัก พร้อมบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และอินเตอร์เนตไร้สายที่ให้บริการแก่ท่านอย่างสะดวกสบายเสมือนบ้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการของเรา มีความสุขตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่เข้ามารับบริการกับเรา และยิ้มอย่างมั่นใจเมื่อท่านเดินออกไปจากเราOrthosmile Dental Pattaya

เรายึดมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เช่น ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ใส่ฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน และโรคเหงือก ทีมทันตแพทย์ของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และได้รับการฝึกจากทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการศึกษาทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย มีความรู้ในด้านวิชาการเป็นอย่างดี และมีความใส่ใจในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือและอุปกรณ์ครบครันระบบเอ็กเรย์ดิจิตอล ระบบปลอดเชื้อมาตรฐานสากล ผ่านการรับรองการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้อง เพิ่มเติม

Dentist Dental In Pattaya

ออร์โธสไมล์พร้อมให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร แก่บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย ทั้งในแง่การป้องกัน การรักษาและการบูรณะทดแทน ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญครบทุกสาขาทางทันตกรรม โดยมีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีที่ ทันสมัย เพื่อให้คนไข้รับผลการรักษาที่ดี แต่มีความเจ็บปวดหลังการรักษาน้อยกว่าหรือไม่มีเลย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการโดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้บริการรักษา ความปลอดภัย และเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

- ทันตกรรมเพื่อความงาม
-ฟอกสีฟันระบบ Zoom
- ทันตกรรมรากเทียม
- ทันตกรรมทั่วไป

- ครอบฟัน & สะพานฟัน
- จัดฟันใสไร้ลวด (Invisalign)
- ทันตกรรมจัดฟัน
- ตกแต่งขอบเหงือก

- จัดฟันด้านใน
- ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
- เคลือบผิวฟันเซรามิก
- ทันตกรรมโรคเหงือก

- ทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง
- ทันตกรรมรักษาราก
- ทันตกรรมประดิษฐ์

Dentist Dental In Pattaya

ทันตกรรมรากเทียม

เราเชื่อว่ารากฟันเทียมเป็นการแก้ปัญหาของผู้ที่สุญเสียฟันธรรมาชาติไปที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คุณจะมีประสิทธิประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว การพูดออกเสียงได้ชัดเจนเป็นธรรมชาติ คุณยังมีฟันที่สวยงาม ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ ที่ออร์โธสไมล์เราไม่ได้มองแต่เพียง การใส่ฟันเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงความสวยงามของตัวฟันที่ใส่ทั้งรูปร่าง สีฟัน ความโปร่งใสของตัวฟันโดยพิจารณาจากให้เข้ากับรูปหน้าของคุณมากที่สุด ปรึกษาการใส่รากฟันเทียมที่ออร์โธสไมล์กับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่คุณ เพิ่มเติม

Dentist Dental In Pattaya

การจัดฟันใสไร้ลวด ( Invisalign )

การจัดฟันใสไร้ลวด ( Invisalign ) คือการจัดฟันโดยใช้ชุดเครื่องมือใส เพื่อปรับให้ฟันเรียงตัวเข้าที่ ซึ่งเครื่องมือจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 2 สัปดาห์ เครื่องมือแต่ละชิ้นจะคำนวนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผลิตขึ้นให้จำเพาะสำหรับการรักษาของคนไข้แต่ละท่าน การจัดฟันแบบ Invisalignทำให้การรักษาสุขภาพช่องปากเป็นไปอย่างสะดวก และยังสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจโดยไม่ต้องกังวลการที่ผู้อื่นจะเห็นเหล็กจัดฟัน Invisalign จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดฟัน เพิ่มเติม

Dentist Dental In Pattaya

ทันตกรรมเพื่อความงาม

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน เราเน้นการรักษาสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม ไม่ใช่แค่ดูแลเฉพาะฟันของท่าน แต่เราใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆในการสร้างสรรค์ให้ฟันของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน ทันตกรรมเพื่อความงามจึงเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ด้วยบริการทางทันตกรรมต่างๆ

ทีมทันตแพทย์ของเราล้วนแล้วแต่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ มีความทุ่มเทในการทำงาน นอกจากนี้ทันตแพทย์ทุกท่านยังได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ และพัฒนาความสามารถในการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ๆมาใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อให้ได้มาตรฐานทัดเทียมอารยะประเทศ เพิ่มเติม

Dentist Dental In Pattaya

ศูนย์ทันตกรรมฟอกสีฟัน

ออร์โธสไมล์จัดเป็นศูนย์ฟอกสีฟัน เรามีบริการฟอกสีฟันทุกระบบ ท่านสามารถเลือกระบบที่ท่านพอใจ ไม่ว่าจะเป็น Britesmile, Zoom, Laser, Cold Light, Blue Light หรือฟอกเองที่บ้าน ท่านจะพบกับบรรยากาศห้องฟอกสีฟันอันแสนผ่อนคลาย พร้อมด้วยกลิ่นหอมแบบสปา(Aroma therapy) เก้าอี้นวดที่แสนสบาย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชมหนังหรือฟังเพลงขณะฟอกสีฟันได้อีกด้วย เพิ่มเติม

Dentist Dental In Pattaya

มาตรฐานการทำความสะอาดเครื่องมือระดับสากล

เนื่องจากเราใส่ใจในการดูแลความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม เราจึงเลือกใช้แต่อุปกรณ์การฆ่าเชื้อที่ทันสมัยและมีคุณภาพดีที่สุด อุปกรณ์ที่ให้ในการรักษาจะได้รับการฆ่าเชื้อและบรรจุในหีบห่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ เครื่องมือทางทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจก่อนการใช้งาน เพิ่มเติม

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

ออร์โธสไมล์นอกจากมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรายังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำในการรักษา เพื่อให้ผลการรักษาออกมาสมบูรณ์แบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบซอฟแวร์เพื่อการจัดการทางทันตกรรม (Future Dentist-FD practice managing), ซอฟแวร์ความรู้ทางทันตกรรมแสดงภาพ 3มิติ (Consult Pro) ระบบเอ็กเรย์ดิจิตอล(ลดการใช้ เคมีและปริมาณรังสี) เพิ่มเติม

Our dentist team

ทันตแพทย์ที่ออร์โธสไมล์ทุกท่าน ได้รับการฝึกอบรม ทันตกรรมเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา พร้อมให้บริการด้านทันตกรรมที่พัทยาและทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกระบวน การปลอดเชื้อตามระบบมาตรฐานสากล สิ่งอำนวยความสะดวกและทีมเจ้าหน้าที่พร้อมให้การดูแลและอำนวยความสะดวกด้วยความเอาใจใส่ หลายหลายบริการครอบคลุมทุกสาขาทันตกรรมที่พัทยาMeet the doctors.