EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

General dentistry

ทันตกรรมแบบทั่วไป (General dentistry)

การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายเอ๊กซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อการวิเคราะห์โรค

Dentist Dental In Pattaya

การตรวจวินิฉัย การถ่ายเอ๊กซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ ช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด

การขัดฟัน ด้วยผงขัดที่ผสมฟลูออไรด์ เพื่อกำจัดคราบอาหารหรือหลัง ขูดหินปูน ทำให้ผิวฟันเรียบรื่นยากที่คราบอาหารหรือ หินปูนกลับมาติดอีกครั้ง

ขูดหินปูน เป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ

การอุดฟัน เป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ Inlays & Onlays