EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Dental Implants

 • ปัจจุบันรากเทียมนับเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปที่ดีที่สุด เพราะนอกจากคุณจะมีฟันที่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว คุณยังสามารถมีฟันที่สวยงาม ทำให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ ที่ออร์โธสไมล์เราไม่ได้มองแต่เพียง การใส่ฟันเท่านั้น แต่เรายังคำนึงความสวยงามของตัวฟันที่ใส่ ทั้งรูปร่าง สีฟัน ความโปร่งใสของตัวฟัน โดยพิจารณาให้เข้ากับรูปหน้าของคุณมากที่สุด

  Dental implants are made from titanium that is coated with a special coating that encourages the bone to grow around it.

  รากเทียมทำจากวัสดุไททาเนียมซึ่งเคลือบผิว ด้วยเทคนิคพิเศษ อันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมกันของกระดูกขากรรไกรกับ ตัวรากเทียมที่ใส่ ซึ่งหากเกิดการเชื่อมกันของกระดูกกับตัวรากเทียมแล้ว อาจกล่าวได้ว่ารากเทียมตัวนี้ก็จะคงอยู่ในช่องปากของคุณ ได้ตลอดไป เปรียบเทียบกับสะพานฟัน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป การทำสะพานฟันเราจะต้องสูญเสีย เนื้อฟันดีๆที่อยู่ติดกับช่องว่าง เพื่อใช้เป็นฟันหลักในการยึดสะพานฟัน นอกจากนี้การดูแลทำความสะอาดสะพานฟันยังทำได้ยากกว่า

  รากเทียมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

 • What are Implants?

  ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะใส่วัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น

  jawbone

  รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

  • 1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะปลูกอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
  • 2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
  • 3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

  การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการใส่รากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไทททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆได้เช่นกัน

 • ทำไมต้องใส่รากเทียม ?

  • ความถาวรและความน่าเชื่อถือ

   จากการศึกษาวิจัยและเอกสารวิชาการต่างๆได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ ของการทำรากเทียมว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือน ฟันธรรมชาติจริงๆ และยังมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมากจนยากที่จะสังเกตได้

  • เหมาะสำหรับทุกคน

   การทำรากเทียมนั้นสามารถทำได้กับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยไม่จำกัดอายุ ในผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกังวลว่าท่านจะไม่สามารถทำรากเทียมได้... แล้วความมีชีวิตชีวาจะกลับมาเยือนท่านอีกเพราะท่านจะสามารถทำกิจกรรม ประจำวันได้ อย่างมั่นใจอีกครั้ง

   การรักษาโดยการทำรากเทียม ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจ สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้รากเทียมแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และยังต้องมีความเชี่ยวชาญหลักการบดเคี้ยว และขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ ดังนั้นผู้ป่วยควรปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์หลังการรักษา

  • ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม

   • - ยิ้มด้วยความมั่นใจ
   • - รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ
   • - พูดจาชัดถ้อยชัคคำเป็นธรรมชาติ
   • - เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
   • - บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
   • - สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
   • - เชื่อมั่นในตนเองและทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี
 • ประเภทของการปลูกรากฟันเทียม

  การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันสามารถทำได้ขึ้นกับคุณภาพกระดูก และ สุข ภาพช่องปากของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

  ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟัน 1 ซี่

  ในกรณีที่คุณต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไป 1 ซี่ คุณสามารถแทนที่ฟันแท้ที่เสียไป โดยที่ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน รากเทียมทำหน้าที่เปรียบเสมือนฟันธรรมชาติ คือมีทั้งตัวฟัน และ รากฟันเทียม ใช้งานได้เหมือนจริงทุกประการ

  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับสภาพช่องปาก กระดูกรองรับฟันและตำแหน่งที่จะทำการฝังของแต่ละบุคคล ช่วยให้ระดับการประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น

  การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) การปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้จะรวมถึงการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมจะเป็นวิธีการทดแทนแบบถาวรมีอายุการใช้งานที่นาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติอีกด้วย

  Single Tooth Replacement
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที: เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับบริการสามารถได้รับการปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังได้รับการถอนฟัน
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน: เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา)ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที
  The implant abutment was then connected 8 weeks after the implant placement.
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป: การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ที่มีความต้องการที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างถาวร

  ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟันหลายซี่

  ในกรณีที่คุณต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไปหลายซี่ การทำรากเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากจะไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อทำสะพานฟัน รากเทียมไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับฟันซี่อื่นๆ เหมือนการทำสะพานฟันหรือการทำฟันปลอมถอดได้

  กรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ติดต่อกัน การทดแทนฟันเหล่านั้นด้วย การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

  Implants are so strong that they can be used to permanently replace your bridge.

  สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันและมีตำแหน่งฟันที่ติดกัน การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน จะเป็นวิธีการทดแทนฟันเหล่านั้นที่ดีวิธีการหนึ่ง เนื่องจากรากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงสามารถรองรับการบดเคี้ยวของฟันได้มากกว่าหนึ่งซี่ วิธีการจะมีความใกล้เคียงกับการทำสะพานฟันแบบธรรมดา จะมีข้อแตกต่างเพียงการทำสะพานฟันแบบธรรมดาจะเป็นการเพิ่มการรับแรงบดเคี้ยวบนฟันจริงให้ต้องรับงานมากขึ้น ขณะที่รากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงจึงไม่มีผลในการต้องรับแรงที่มากขึ้น

  ทันตกรรมรากเทียมทดแทนฟันทั้งปาก

  dental implants
  • ในกรณีที่คุณต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไปทั้งปาก ไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือด้านล่าง การทำฟันปลอมทั้งปากอาจช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะแรกๆ แต่คนเราเมื่อปราศจากรากฟันแล้ว กระดูกขากรรไกรตรงส่วนนั้นจะค่อยๆละลายหรือหดตัวลง ฟันปลอมทั้งปากก็จะขาดที่ยึดติดทำให้หลุดออกได้ง่าย ขาดความสะดวกสบายเวลาใช้งาน ในบางกรณีการละลายหรือหดตัวของกระดูกขากรรไกรอาจ ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไปด้วย แต่รากเทียมจะช่วยรักษากระดูก รองรับรากฟันไว้ทำให้กระดูกบริเวณนั้นไม่ละลายและคงสภาพเดิม

  food escaping under the denture

  การทดแทนฟันทั้งทั้งขากรรไกรด้วยรากเทียม

  การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานแบบทั้งขากรรไกร

  การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานแบบทั้งขากรรไกร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน การทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด หรือ ทั้งขากรรไกร (บน และ/หรือ ล่าง) นั้น สามารถทำได้ด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานและความสวยงามเท่าเทียมกับฟันแท้จริงตามธรรมชาติ หรืออาจดีกว่าในบางครั้ง โดยวิธีการนี้จะเป็นการทดแทนแบบถาวร มีความมั่นคงแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการใส่แผงฟันปลอม ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปรียบ เสมือนฟันชุดใหม่ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ

  Replacing unstable or infected teeth

  การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม

  การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เป็นวิธีการทดแทนฟันอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงให้แก่แผงฟันปลอมไม่ให้หลุดลื่นได้โดยง่าย และด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมช่วยให้การประดิษฐ์แผงฟันปลอมนั้น สามารถทำด้วยขนาดที่เล็กลงและเพิ่มความสะดวกสบายขณะสวมใส่ได้อีกด้วย เนื่องจากขนาดของวัสดุที่ใช้ยึดแผงฟันปลอมกับรากฟันเทียมนั้นมีขนาดเล็กและให้ความมั่นคงสูง ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการทดแทนฟันจำนวนมาก และสามารถถอดออกได้

  ทันตกรรมรากฟันเทียมพร้อมใช้เสร็จในวันเดียว One Day Implant

  อย่างที่ทราบกันแล้วว่า ในการทำรากเทียม คนไข้จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อผ่าตัดเพื่อฝังตัวรากเทียม ต่อเดือยรองรับครอบฟัน และใส่ครอบฟัน โดยใช้เวลาเกือบ 7 เดือน

  แต่..วันนี้ คนไข้สามารถมี รากเทียมพร้อมใช้ (รากเทียม+เดือยรองรับครอบฟัน+ครอบฟันชั่วคราว) ได้ภายในวันเดียว

  การปลูกรากเทียมจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป จะคล้ายกับการทำครอบฟันหรือสะพานฟันเท่านั้น

  คนไข้จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะขั้นตอนการฝังรากเทียม จะเป็นการฝังโดยไม่เปิด เหงือก สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อย สามารถใส่ครอบชั่วคราวได้ทันที และมีการสูญเสียกระดูกน้อยมาก

  Full Mouth Rehabilitation with Dental Implants

  คุณลักษณะและปัจจัยสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการปลูกรากเทียมแบบทันที และแบบทันทีพร้อมครอบฟัน

  ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการตัดสินเลือกประเภทของการปลูกรากฟันเทียม โดยผู้เข้ารับบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีดังนี้

  • 1. กรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีฟันที่แตก หัก หรือปิ่น ซึ่งสมควรได้รับถอนนั้น ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่ในบางกรณีที่ฟันซี่นั้นมีการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณโดยรอบ การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณที่จะทำการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีนั้นอาจส่งผลให้การปลูกรากฟันเทียมนั้นล้มเหลวได้
  • 2. ในการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีนั้น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาคือ คุณภาพและลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ดังนั้นวิธีการรักษาประเภทนี้จึงไม่สามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการทุกคน ขนาด ความหนา และความหนาแน่นของกระดูกรองรับฟัน รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ จะมีผลต่อความมั่นคงและการยึดตัวของรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟันมากที่สุด
  • 3. ผู้เข้ารับบริการควรมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการดูแลทำความสะอาดและการเอาใจใส่สุขภาพของช่องปากและฟัน
  • 4. ลักษณะสำคัญอื่นๆ เช่น สุขภาพของเหงือกที่ดี สภาพของฟันซี่ข้างเคียง รวมถึงลักษณะการสบฟันที่มีเสถียรภาพสูง เป็นต้น

  ก่อนเข้ารับการรักษา : การได้รับการตรวจวินิจฉัยพร้อมคำปรึกษาจากทันตแพทย์มีความสำคัญเสมอ เนื่องจากจะสามารถได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

   ข้อดี

  • - ทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป
  • - ปลูกรากเทียมและใส่ฟันเสร็จในครั้งเดียว
  • - สามารถรับประทานอาหารได้ทันที
  • - ไม่ต้องเสียเวลาในการรักษาหลายครั้ง
  • - เลียนแบบโครงสร้างฟันธรรมชาติ (ใช้งานและสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ)
  • - ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน

   

 • Implant FAQs

  • ทำไมต้องใส่รากเทียม
   • เหตุผลหลักของผู้เข้ารับการรักษารากเทียมคือ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี ,เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน ,ความสุขที่มากขึ้นในการรับประทานอาหาร หรือไม่อยากใส่ฟันปลอมถอดได้

  • รากเทียมทำจากวัสดุอะไร เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
   • รากเทียมทำจากวัสดุไทเทเนียม ปกติร่างกายของคนเราจะไม่ยอมรับและต่อต้านวัสดุที่เข้าไปในร่างกาย แต่ไทเทเนียนเป็นวัสดุที่ร่างกายยอมรับ และกระดูกจะทำการจับยึดกับไทเทเทียมเพื่อความมั่นคงของฟันใหม่ที่คนไข้จะได้รับ

  • ต้องใช้เวลารักษานานแค่ไหน
   • การปลูกรากเทียมโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน แต่อย่างไรก็ดีหากฟันและกระดูกอยู่ในสภาพที่ดีมาก เวลาในการรักษาก็อาจลดลงได้อีกเช่นกัน

  • ปลูกรากเทียมโดยใช้เวลาไม่นานทำได้หรือไม่
   • ได้ โดยการทำ immediate load ซึ่งคุณหมอจะทำการรวบขั้นตอนที่ต้องกินเวลานานหลายเดือน เหลือเพียงแค่วันเดียว คือ ทำการปลูกรากเทียม ใส่เดือยรองรับฟัน และใส่ครอบฟันชั่วคราว ทันที แต่อย่างไรก็ดี การรักษาแบบนี้ต้องได้รับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูสภาพของกระดูกและฟันก่อน ว่าสามารถทำได้หรือไม่

  • หากต้องการปลูกรากฟันเทียมมากกว่าหนึ่งซี่ทำได้หรือไม่
   • การปลูกรากฟันเทียมสามารถทำพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งซี่ หรืออาจมากถึงการทำรากเทียมเพื่อบูรณะฟันใหม่ทั้งช่องปากเช่น การปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันทั้งขากรรไกร , การปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอม

  • รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานกี่ปี
   • การรักษาด้วยการปลูกรากเทียมนี้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ รากเทียมนี้ก็สามารถมีอายุการใช้งานได้เสมือนฟันแท้ซี่อื่นๆ

  • ผลของการปลูกรากฟันเทียมมั่นใจได้แค่ไหน
   • จากผลการวิจัย และการเก็บสถิติ อัตราการปลูกรากเทียมสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณ 90-95% อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับสภาพของโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลด้วย ดังนั้นจึงควรปรึกษากับทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและให้ตรงกับความต้องการของคนไข้

  • การปลูกรากฟันเทียมมีข้อจำกัดอย่างไร
   • ข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรงหรือเป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้อาจต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางก่อน

 • ขั้นตอนในการทำรากเทียม

  Step by Step replacing one tooth

  • Implant step 1
  • The need to replace a missing tooth could be the result of an accident or because there was no predisposition for a tooth at birth
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำการตรวจและ X-Ray เพื่อประเมินความหนาของ soft tissue ที่อยู่บนสันเหงือก
  • Implant step 2
  • The dental implant is installed in the jawbone. No healthy teeth are affected or damaged. With other replacement solutions, adjacent teeth might need to be ground down to support a bridge.
  • จากนั้นก็ผ่าตัดเพื่อปลูกตัวรากเทียมลงไปในกระดูก และเย็บปิดแผล จากนั้น 7 วันจึงมาตัดไหมที่เย็บออก และใช้เวลาในการรอ เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ประมาณ 2-6 เดือน สำหรับฟันบน และ 2-3 เดือน สำหรับฟันล่าง
  • Implant step 3
  • The abutment is attached to the dental implant. A crown is then placed on the abutment, fitting perfectly at the edge of the gum.
  • ทันตแพทย์จะทำการต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟัน และจะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งให้ Lab ทำครอบฟัน
  • Implant step 4
  • The new tooth is now complete and it is virtually impossible to see the difference between the existing teeth and the new tooth
  • หลังจากนั้นประมาณ 1-4 อาทิตย์ ทันตแพทย์จะนั้นใส่ครอบฟันให้ โดยครอบฟันนั้นทำมาจากวัสดุเซรามิค (porcelain) ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะ และสีสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ

  เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด ทำความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยาก รวมไปถึงความสวยงาม จึงทำให้ทันตกรรมรากเทียมเริ่มเป็นที่นิยม ได้รับการยอมรับถึงผลสำเร็จในการรักษา และมีแนวโน้มที่จะมาแทนที่สะพานฟันมากขึ้น เพราะสะพานฟันมีข้อจำกัดอยู่บางประการ นั่นก็คือ คุณจำเป็นต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อเป็นหลักยึดของสะพานฟัน ทำให้สูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติไป

  สะพานฟันเป็นการเสริมฟันในส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปกระดูกที่รองรับรากฟันของซี่ที่ถูกถอนไปจะค่อยๆละลายลง ทำให้เกิดการยุบตัวของกระดูกในบริเวณนั้น โดยเฉพาะส่วนฟันหน้าด้านบน เมื่อกระดูกละลาย จะทำให้โครงหน้าเปลี่ยน และดูแก่กว่าวัย แต่รากเทียมจะช่วยรักษากระดูกรองรับรากฟันไว้ทำให้กระดูกบริเวณนั้นไม่ละลายและคงสภาพเดิมไว้

  ด้วยทันตกรรมรากเทียม คุณจะสามารถมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้อย่างสดใส และสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย อย่างไรก็ตามคุณควรปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมอีกครั้ง เพื่อวางแผนและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ