EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Invisalign

 • What is Invisalign?

  What is Invisalign?

  อินวิสไลน์ (Invisalign) คือการจัดฟันแบบสวยใสที่ใช้ชุดของเครื่องมือซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะแต่ละท่าน โดยในขณะสวมใส่ยากที่ผู้ใดจะมองเห็นได้ว่าท่านกำลังจัดฟันอยู่ ไม่ว่าปัญหาของท่านจะเป็นฟันห่าง ฟันซ้อนเก หรือฟันกลับมาเกใหม่ หลังจากจัดฟันเสร็จไปนานแล้ว การจัดฟันชนิดใหม่นี้สามารถนำรอยยิ้มอันสวยใสกลับคืนมาให้ท่านได้ใหม่ดุจเนรมิต

  Invisalign เป็นการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก คนไข้สามารถถอด-ใส่เองได้สะดวก

 • หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

  ก่อนหน้านี้เราจะพบว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีสามารถทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้เหล็กและลวดเป็นตัวเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่ถูกต้องและสวยงาม ต่อมามีการพัฒนาแบรกเกต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดฟันด้วย แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยนวัตกรรมใหม่ “การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก” ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่จะทำให้คุณไม่รู้สึกถึงความแตกต่างขณะที่คุณจัดฟันอยู่ โดยคุณยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมภาพสามมิติ แสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอนจากแรกเริ่มของการทำงาน ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม และเครื่องมือจัดฟันแบบใสนั้นจะทำงานตามขึ้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้นๆ หลักการทำงานจะคล้ายกับการการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาทที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย

  So what happens when you decide Invisalign is for you

  Your initial consultation with our orthodontist, During this visit, you'll discuss the issues you have with your teeth and what kind of results you would like to see. Once our orthodontist decides your situation is suitable for Invisalign treatment, a treatment plan will be mapped out with your goals in mind. Then, impressions and pictures of your teeth will be taken for digitization purposes.

  The impressions of your teeth will be digitized in order for our Invisalign orthodontist to work with a computerized 3-D image of your teeth

  The impressions of your teeth will be digitized in order for our Invisalign orthodontist to work with a computerized 3-D image of your teeth. Then, our orthodontist will plan your tooth movements throughout your entire treatment timeline. You'll be able to see a virtual representation of your teeth before, during, and after completion of the Invisalign process so you can see what your smile should look like when you're done with treatment.

  From our orthodontist's precise treatment plan

  From our orthodontist's precise treatment plan, customized aligners are created with advanced technology for you to wear at each stage of your treatment. While the number of aligners varies for each individual situation, a full set of treatment typically includes 20-30 aligners per arch.

  The people around you will be sure to notice your new-found confidence

  You should wear your aligners at all times, with the exception of eating and drinking, in order to complete your treatment in the timeline determined by you and our orthodontist. You'll go in for occasional checkups, to monitor your progress and to receive your next set of aligners. During the entire treatment process, you'll be able to watch your teeth gradually moving into place. Your smile will, little by little, move into something you'd like to show off. The people around you will be sure to notice your new-found confidence.

  Choosing the Invisalign system is a smart decision on your part because the advanced technology provides you with customized treatment to give you a smile that suits you. And even with all that superior technology, we make it easy for you to get Invisalign.

  Please ask our OrthoSmile receptionists about our payment options to help you on your way to the smile you've always dreamed of.

 • การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กแตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นอย่างไร

  เมื่อคุณดูจากตารางด้านล่างแล้ว จะพบความแตกต่างของการจัดฟันแต่และแบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนั้นมีความโดดเด่นในความสามารถอย่างเห็นได้ชัดเจน

  How does Invisalign
 • ไร้โลหะ ก็ไร้พันธนาการ อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส

  เพราะไม่มีเหล็กและลวดจัดฟันมาคอยทำให้ยุ่งยากรำคาญ อินวิสไลน์จึงให้ความสบายสูงสุดที่จะรับประทานอาหารจานโปรดไหนๆ จะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันก็ใช้ได้สะดวก และสะอาดหมดจดดั่งใจ “อินวิสไลน์” จึงทำให้คุณยิ้มได้สวยใส ไม่ต้องพะวงหรือเก็บซ่อนรอยยิ้มนั้นไว้อีกต่อไป

 • ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

  สามารถถอดใส่เองได้อย่างสบาย

  ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก เป็นการจัดฟันเพื่อไม่ให้ใครมองเห็น ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบพลาสติกใส ใส่สบาย ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายในปาก นอกจากนี้ ยังสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ในขณะการแปรงฟันและการรับประทานอาหาร นอกจากนี้การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนี้จะทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามปราศจากเหล็กจัดฟัน

  สุขภาพปากดีขึ้น

  การจัดฟันที่ทำให้ฟันบีบตัวเข้าหากันหรือขยายตัวออกไปนั้น สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ เช่น เหงือกบวม เหงือกอักเสบแดง และร่องลึกปริทันต์ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของโรคเกี่ยวกับเหงือกทั้งสิ้น แต่การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนั้น นอกจากจะทำให้สุขภาพฟันแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า ฟันจะถูกจัดให้เหมะสมกับสุขภาพช่องปากด้วย

  สุขภาพเหงือกดียิ่งขึ้น

  จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กสามารถช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ เนื่องจากการจัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เหงือกบริเวณรอบๆฟันเข้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังทำให้สามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงช่วยทำให้ลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้

  การทำความสะอาดง่ายขึ้น

  การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น จะมีแบรกเกตและลวด ซึ่งเป็นตัวจับคราบอาหารและคราบพลัค แต่การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กไม่มีเครื่องมือใดๆติอยู่ที่ฟัน จึงช่วยให้ลดโอกาสเกิดคราบพลัค และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

  ทำให้การเคี้ยวและการพูดดีขึ้น

  สำหรับหลายๆคนแล้ว ตำแหน่งฟันและขากรรไกรที่ไม่เหมาะสมนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวการพูดและการเคี้ยวอาหารได้ เราจึงแนะนำการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กซึ่งจะสามารถทำให้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เช่นกัน ตำแหน่งของฟันที่ถูกต้องและเหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะกระดูกและข้อต่อขากรรไกร รองรับน้ำหนักมากเกินไป

  ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและผิดปกติของการสวมใส่

  เครื่องมือจัดฟันเป็นพลาสติกใส ไม่มีส่วนมีคม จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก

 • ขั้นตอนการรักษาด้วย Invisalign

  เริ่มต้นง่ายๆเหมือนเวลาที่คุณตัดสินใจจะไปดูหนังสักเรื่อง เพียงแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีรอยยิ้มที่สวยงาม จากนั้นที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของเราเอง...

  1

  ทำการนัดพบกับทาง Ortho Smile ก่อน และเมื่อคุณมาพบกับเราครั้งแรก ทันตแพทย์จัดฟันจะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา และหลังจากนั้น คุณจะได้ทำแบบพิมพ์ปากและเอ๊กเรย์ฟัน เพื่อนำเอาไปทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส

  2

  ทาง Ortho Smile จะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ เปลี่ยนจากแบบพิมพ์ปากของคนไข้ให้เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้พลาสติกใส ซึ่งจากโปรแกรมนี้คุณจะสามารถเห็นผลการรักษาเมื่อเสร็จสิ้นก่อนเริ่มการรักษา เมื่อคุณพอใจกับสภาพฟันหลังการรักษาแล้ว ทางเราจะจัดทำเครื่องมือจัดฟันแบบใสขึ้นมาเป็นชุด อาจมีถึง 48 ชุด หรืออาจมีเพียง 12 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของคนไข้แต่ละคน ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้กำหนด

  3

  ครั้งต่อมาที่คุณมาพบเรา คุณจะได้รับเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดแรก และเราจะเตรียมเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดอื่นๆให้กับคุณในครั้งต่อไป ในบางกรณีแพทย์อาจต้องติดตัวยึด ( Attachment ) ที่ฟันบางซี่เพื่อช่วยในการเคลื่อนฟัน ซึ่งตัวยึดนี้จะทำจากวัสดุสีเหมือนฟันจึงไม่เป็นที่สังเกตุเห็นชัด นอกจากนี้ในกรณีที่ฟันซ้อนเกมาก ไม่มีที่ให้ฟันสามารถเคลื่อนได้ แพทย์อาจต้องทำการตัดแต่งรูปร่างฟัน โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียวฟัน

  4

  คุณต้องใส่เครื่องมือจัดฟันทุกวัน อย่างน้อยวันละ 20-22 ชั่วโมง และแต่ละชุดให้ใส่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถถอดออกได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ประมาณ1-2 ปี ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟันและโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล โดยคุณควรเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าของการจัดเรียงฟัน และเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันชุดใหม่ ซึ่งแต่ละชุดจะทำให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้ ส่วนจำนวนชุดของเครื่องมือจัดฟัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของแต่ละบุคคลโดยมีแพทย์จัดฟันเป็นผู้กำหนด

  5

  ขอแสดงความยินดี !! กระบวนการจัดฟันแบบใสได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่เครื่องคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณรู้สึกว่า การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะกับรอยยิ้มของคุณแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Ortho Smile วันนี้เพื่อขอรับคำปรึกษา และออกแบบการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

  เมื่อคุณรู้สึกว่า การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะกับรอยยิ้มของคุณแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Ortho Smile วันนี้เพื่อขอรับคำปรึกษา และออกแบบการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

 • การเลือกวิธีที่จะทำให้ฟันเรียงเรียบเป็นระเบียบ นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ เนื่องจากมันจะมีผลต่อบุคลิกภาพ และการใช้ชีวิตประจำวัน ในผู้ใหญ่มักจะอยากจัดฟันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับปรุงรอยยิ้มให้สวยงามยิ่งขึ้นเพื่อเหตุผลทางสังคม ส่วนในเด็กวัยรุ่น หรือผู้ปกครองมักจะอยากจัดฟันเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการเรียงตัวของฟัน หรือการสบที่ผิดปกติ ซึ่งอินวิสไลน์สามารถแก้ไขได้ทั้งในกรณีที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยไปจนถึงความผิดปกติที่รุนแรง
 • The Advantage Over Braces
  teeth chart
 • Invisalign FAQs

  • อินวินไลน์เลื่อนฟันของท่านได้อย่างไร ?
   • ด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ข้อมูลการสบฟันของท่าน จึงถูกถ่ายทอดด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีผ่านขั้นตอนการผลิตอันซับซ้อนและพิถีพิถัน ออกมาเป็นชุดของเครื่องมือเฉพาะสำหรับท่าน ท่านต้องสวมใส่มันไว้ตลอดเวลา และเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์ เครื่องมือจะค่อยๆขยับฟันของท่านไปทีละน้อยๆไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ

  • อินวิสไลน์ทำงานได้จริงหรือ ?
   • ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ในทุกๆนาทีมีทันตแพทย์หลายท่านทัวโลก กำลังให้การรักษาผู้ป่วยด้วยอินวิสไลน์ มันสามารถช่วยแก้ปัญหาฟันซ้อนเก ฟันห่าง และสภาพคืนกลับหลังจัดฟันเสร็จไปนานได้เป็นอย่างดี

  • ฉันต้องใส่เครื่องมืออินวิสไลน์บ่อยแค่ไหน ?
   • อินวิสไลน์จะทำงานเฉพาะขณะที่ท่านสวมเครื่องมืออยู่เท่านั้น จึงขอแนะนำให้ท่านใส่เครื่องมือไว้ตลอดเวลาทั้งกลางวัน และกลางคืน ยกเว้นขณะรับประทางอาหาร แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น หรือในกรณีพิเศษตามที่ทันตแพทย์สั่ง

  • ฉันต้องใส่อินวิสไลน์นานแค่ไหน ?
   • ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสภาวะการสบฟันที่ผิดปกติของท่าน อย่างไรก็ตามอินวิสไลน์ต้องการเวลารักษาโดยเฉลี่ยเพียง 12 เดือน เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคงเป็นทันตแพทย์จัดฟันคนเก่งของท่าน

  • ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายขนาดไหน ?
   • เช่นเดียวกับการจัดฟันโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันขึ้นกับความยากง่ายในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย อย่างไรก็ตาม การจัดฟันแบบอินวิสไลน์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการจัดฟันทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบเดียวกันในต่างประเทศแล้วนับว่าย่อมเยากว่ามาก

  • ถ้าสนใจอินวิสไลน์ควรเริ่มต้นอย่างไร ?