EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Braces - Children

The way you feel about your smile icon affect your level of confidence

At OrthoSmile, our orthodontist team combine high educational credentials with exceptional rapport to make getting braces a pleasant experience. Our expertise includes all types of braces, including Invisalign braces, ceramic braces, lingual braces, clear braces, adult braces and combined orthodontic-orthognatic jaw surgery.

ช่วงอายุที่ดีที่สุดที่ควรพาบุตรหลานของท่านมาพบทันตแพทย์จัดฟัน คือ ช่วงอายุ 7 ขวบ เนื่องจากฟันหน้า และฟันกรามแท้เพิ่งเริ่มขึ้น ทำให้ทันตแพทย์จัดฟันสามารถประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การมีฟันซ้อนเก ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน ขนาดขากรรไกรบนแคบ และสามารถอาศัยช่วงเวลาที่เด็กยังคงมีการเจริญเติบโตอยู่ช่วยบรรเทาความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

การรักษาในระยะเริ่มต้นของฟันแท้ มีข้อดีหลายประการ เช่น เราสามารถขยายขนาดขากรรไกรให้มีพื้นที่พอสำหรับฟันแท้ขึ้นได้ทุกซี่ ชึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการถอนฟัน หรือโอกาสการเกิดฟันคุด นอกจากนี้การเริ่มจัดฟันในระยะเริ่มต้นยังช่วยหยุดยั้งนิสัยบางอย่างของเด็กที่อาจนำไปสู่ความผิดปกติรุนแรงในอนาคต เช่น การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก การกลืนหรือการพูดที่ผิดปกติ และยังทำให้บุตรหลานของท่านสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่มีปัญหาในการเข้าสังคม

 • เนื้อหาเมือคลิ๊ก การรักษาในระยะเบื้องต้น
  • ช่วยขยายขนาดขากรรไกรให้ฟันแท้มีที่พอในการขึ้น
   ทำให้เกิดความสมดุลของใบหน้า
   ลดความเสี่ยงในการเกิดการกระแทกของฟันหน้า เนื่องจากฟันหน้ายื่น
   ช่วยคงขนาดช่องว่างสำหรับฟันแท้ที่ยังไม่ขึ้น
   ลดโอกาสที่จะต้องถอนฟันแท้
   ช่วยลดระยะเวลาในการจัดฟัน

 • เครื่องมือที่ใช้
  • เฮดเกียร์ (Headgear)

   Headgear

   เป็นเครื่องมือจัดฟันนอกช่องปาก มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน ส่งผลให้กระดูกขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตที่สมดุลกับขากรรไกรบน ใส่เฉพาะตอนกลางคืน ประมาณ 10-14 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6-18 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดปกติ และ อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก

   เฟสมาร์ค (Face Mask)

   Facemask

   เป็นเครื่องมือจัดฟันนอกช่องปากที่ใช้ในเด็กที่มีการสบฟันแบบฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน อันเนื่องมาจากความผิดปกติของขนาดกระดูกขากรรไกร หรือการมีขนาดและตำแน่งของขากรรไกรบน-ล่างไม่สัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล่าง และกระตุ้นการเจริญเติบของกระดูกขากรรไกรบน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง โดยเด็กจะต้องใส่เฟสมาร์ค ประมาณ 12 ชั่วโมงในแต่ละวัน เป็นระยะเวลาระยะเวลา 6-18 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดปกติของฟัน และวัตถุประสงค์ของการรักษา

   การใส่เฟสมาร์คไม่ได้ช่วยทำให้เรียงตัว เด็กจะต้องได้รับการรักษาโดยติดเครื่องมือจัดฟันเมื่อถึงช่วงอายุที่เหมะสม ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ประเมิน

   Expander

   Expander

   เป็นเครื่องจัดฟันชนิดติดแน่น โดยมีสกรูวางอยู่ตรงกลางเพดานปาก เด็ก หรือผู้ปกครองจะต้องทำการไขสกรูด้วยตนเองวันละ 1-2 ครั้ง ตามที่ทันตแพทย์กำหนด จนกว่าจะขยายขนาดขากรรไกรได้ตามที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาขยายประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่ต้องใส่เครื่องมือเพื่อคงสภาพขากรรไกรไว้อย่างน้อย 3-6 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้สามารถเริ่มทำการติดเหล็กจัดฟันได้ โดยในระหว่างที่ทำการไขสกรู

   ท่านจะเริ่มสังเกตุเห็นช่องว่างระหว่างฟันหน้าบนค่อยๆเพิ่มขนาดขึ้น ซึ่งช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้จะค่อยๆเล็กลง และจะหายไปเมื่อเริ่มติดเครื่องมือจัดฟัน

   Lip Bumper

   ลิปบั้มเปอร์ (Lip Bumper)

   เป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ โดยใส่ในฟันล่าง เครื่องมือจะยึดติดกับฟันกรามล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาการซ้อนเกของฟันหน้าล่าง โดยเครื่องมือจะช่วยป้องกันแรงดันจากริมฝีปากและแก้ม และช่วยป้องกันการเคลื่อนตัวของฟันกรามแท้มาข้างหน้าเมื่อมีการหลุดของฟันกรามน้ำนม ก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่

   เด็จะต้องใส่เครื่องมือจัดฟันถอดได้นี้ตลอดเวลา ยกเว้นตอนแปรงฟัน